Direcţia Municipală pentru Cultură, Sport, Turism şi Tineret Mediaş, organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiei contractuale de execuţie vacante, de inspector de specialitate debutant la Compartimentul Comunicare și Relații Publice. Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. ...