Romgaz, cel mai mare producător de gaze al țării, a lansat o licitație prin care cere un studiu de fezabilitate pentru oportunitatea de investiții în energie eoliană/fotovoltaică și în centrale pe biogaz și energie geotermală. Studiul scos la licitație de Romgaz poartă denumirea “Servicii de elaborare a unui studiu de oportunitate privind posibilitățile de dezvoltare ale afacerilor Romgaz în domeniul producerii de energie din surse regenerabile (eoliene, solare, energie geotermală și biogaz) în România”, potrivit datelor publicate în Sistemul Electronic de Achiziții Publice. Valoarea estimată a contractului este de 1,1 milioane de lei, iar firmele interesante au destul de puțin timp să depună ofertele, termenul limită de depunere fiind 16 iunie. Criteriul de atribuire a contractului este cel mai bun raport calitate-preț, unde componenta tehnică (experiența personalului) are o pondere de 60%, iar cea financiară de doar 40%.
„În contextul politicii energetice a UE de tranziție la o economie fără emisii de carbon, Romgaz își propune, pe lângă creșterea portofoliului de resurse și rezerve geologice și îmbunătățirea recuperării resurselor deja descoperite, identificarea unor noi oportunități de creștere și diversificare ale afacerilor companiei. În vederea atingerii nivelului de ambiție cu privire la ponderea energiei din surse regenerabile de 30,7% în anul 2030, România trebuie să dezvolte capacități adiționale de surse regenerabile de energie (SRE) de aproximativ 6,9 GW comparativ cu anul 2015. Pentru realizarea acestei ținte este necesară asigurarea unei finanțări corespunzătoare din partea UE, investițiile necesare în sectorul energetic (rețele și centrale) ridicându-se la aproximativ 22,6 miliarde euro”, se arată în documentația licitației lansate pentru achiziția studiului de oportunitate.