Conducerea Liceului Tehnologic Școala Națională de Gaz din Mediaș a solicitat municipalității locale reabilitarea și eficientizarea energetică a corpului clădire școală și a sălii de sport a unității. Din cauza vechimii, în timp s-a produs atât degradarea corpului clădirii școlii cât și a sălii de sport. Lucrările de reparații curente executate în ultimii ani au constat în refacerea zugrăvelilor, înlocuirea tâmplăriei existente cu tâmplărie PVC, însă neintervenindu-se asupra instalației electrice care, din cauza vechimii și a numărului mare de consumatori, determină defecțiuni ale rețelei și suprasolicitarea tabloului de distribuție. În același timp, susțin reprezentanții unității de învățământ, sistemul de iluminat din sălile de clasă este precar, generând costuri mari. Prin realizarea proiectului de reabilitare și eficientizare energetică a corpului clădire școală și a sălii de sport, în valoare de 19 milioane de lei, se propun mai multe intervenții la cele două imobile. Se are în vedere anveloparea clădirilor, refacerea sistemului de colectare a apelor pluviale, refaceri locale ale învelitorii, realizarea de tavane false interioare, montarea de instalații termice și de climatizare printr-un sistem asigurat de pompe de căldură sol-apă, înlocuirea instalației electrice, montarea de instalații de detectare și stingere a incendiilor, instalații sanitare și canalizare.

Sursa: Radio Ring