Direcţia Poliţia Locală Mediaş, județul Sibiu organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor publice de execuție vacante, de inspector, clasa I, grad profesional principal. Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare. Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:
– studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul economic;
– cunoștințe de operare/programare pe calculator nivel mediu;
– perfecționări (specializări) în domeniul contabilitate;
– vechime în specialitatea studiilor: minimum 5 ani.
Concursul se va organiza conform calendarului următor:
– 29 iulie 2019: termenul limită pentru depunerea dosarelor;
– 13 august 2019, ora 10:00: proba scrisă;
Data și ora interviului vor fi comunicate ulterior. Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conţină, în mod obligatoriu, documentele prevăzute de art. 49, alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008. Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relații suplimentare se obțin la sediul Direcţiei Poliţiei Locale Mediaş, Piața Corneliu Coposu nr. 3, județul Sibiu, telefon: 0269/803.881.