Potrivit datelor oficiale ale Poliției Locale Mediaș, numai în cursul lunii august a acestui an, polițiștii locali au aplicat un număr de 537 sancțiuni contravenționale (276 cu amendă și 261 cu avertisment scris), în valoare totală de 94375. Poliția Locală Mediaș își desfășoară activitatea în interesul comunității locale, pentru asigurarea ordinii și liniștii publice, pazei și protecției obiectivelor de interes local, public, privat de pe raza administrativă a municipiului, acționează în sprijinul instituțiilor statului și execută orice alte activități date în competență, exclusiv pe bază și în executarea legii, cu respectarea principiilor imparțialității, nediscriminării și proporționalității. Pe parcursul lunii august 2018, lucrătorii Poliției Locale Mediaș au desfășurat următoarele activități:
– persoane legitimate – 664
– persoane avertizate verbal și în scris – 261
– persoane sancționate cu amendă – 276
– deplasări la reclamații – 132
Suma totală din amenzi pe luna august 2018 este de 94375 lei.