Municipiul Mediaș aniversează astăzi 753 de ani de la prima atestare documentară. Prima atestare documentară a orașului de pe Târnava Mare datează din 3 iunie 1267 și o găsim într-un document datat de editorii colecției „Documente privind istoria României”, veacul XIII, C. Transilvania, vol. II (1251-1300), București, 1952, p. 98, nr. 87. Atunci Ștefan, regele tânăr al Ungariei, ducele Transilvaniei, pentru a răsplăti „credinţa și slujbele lui Nicolae, fiul lui Jula, omul nostru credincios”, îi înapoiază acestuia moșiile bunicului său Jula cel Mare, și anume „pe cele numite Jula, Mediaș, Micăsasa, Furkeschdorf (praedium Nicolai) și Dupușul, împreună cu toate folosințele și cele ce țin de ele, pe care le-a stăpânit sus-numitul bunic prin drept de moștenire”. În anul 1267, Mediașul era un sat pe un domeniu feudal și era locuit de români, deoarece privilegiile coloniștilor sași nu erau compatibile cu regimul posesiunilor feudale.

Municipiul Mediaș

Conform tradiţiei, Mediaşul ar fi fost întemeiat la 1146, fiind cel mai vechi oraş al Transilvaniei, însă prima menţiune documentară sigură datează din 1267, deşi este foarte probabil ca această aşezare să fi existat deja de mai multă vreme. Astfel, cele mai vechi urme de locuire în zona orașului datează încă din anii 5500 – 2500 î.e.n. în neoliticul timpuriu, continuitatea de viață de-a lungul epocii bronzului și fierului, a perioadelor dacică, romană, post romană și prefeudală, fiind dovedită de importante descoperiri arheologice făcute de-a lungul timpului. Din perioada dacică s-au descoperit urme ale unei fortificaţii, un tezaur şi alte obiecte, iar din perioada romană, urme de aşezări cu atelier de fierărie şi alte indicii care arată existenţa unui castru. Mai departe este atestată prezenţa goţilor, a slavilor şi a populaţiei autohtone. În perioada medievală, ca urmare a politicii de colonizare practicată de regii Ungariei în zona Transilvaniei, în secolele XI-XIII arcul intercarpatic este populat de coloniștii provenind din diferite zone ale Germaniei. Tradiţia spune că la început a existat un nucleu de case în jurul unei biserici construite pe ruinele castrului roman şi că la 1200 ar fi trăit aici 100 de locuitori. Cu timpul acest nucleu s-a extins şi a fost înconjurat de fortificaţii. Data general acceptată pentru prima mențiune documentară sigură a Mediașului este 3 iunie 1267. Atunci localitatea apărea sub denumirea de Mediesy. În documentele din perioada următoare, localitatea apare scrisă în forme diferite (Medies, Medgyes, Medyesch, Medwisch, etc.), în funcție de epocă sau de limba în care a fost redactat documentul. În 1283 Mediaşul apare într-un document sub denumirea de “villa Medgyes”, iar în 1289 aşezarea este pomenită documentar cu numele “terra Medies” (până la 1308).