Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Regional 2014 – 2020, Agenția de Dezvoltare Regională Centru în calitate de Organism Intermediar pentru Programul Operațional Regional 2014 – 2020 și Unitatea Administrativ-Teritorială Municipiul Mediaș în calitate de Beneficiar, au semnat Contractul de finanţare nerambursabilă nr. 4722/05.09.2019, cod SMIS: 121050 pentru proiectul “Modernizarea, reabilitarea și extinderea traseelor de transport public electric”. Proiectul este finanțat în cadrul Programului Operațional Regional 2014 – 2020, Axa prioritară 3 – ”Sprijinirea tranziţiei către o economie cu emisii scăzute de carbon”, Prioritatea de investiţii 4E – ”Promovarea unor strategii cu emisii scăzute de dioxid de carbon pentru toate tipurile de teritorii, în special pentru zonele urbane, inclusiv promovarea mobilităţii urbane multimodale durabile și a măsurilor de adaptare relevante pentru atenuare”, Obiectiv specific 3.2 – „Reducerea emisiilor de carbon în zonele urbane bazată pe planurile de mobilitate urbană durabilă”. Obiectivul general al proiectului îl reprezintă promovarea mobilității urbane durabile prin modernizarea, reabilitarea și extinderea traseelor de transport public electric și implementarea unui sistem integrat de trafic de management, bazat pe soluții inovative de eficientizare a transportului public în vederea creșterii atractivității acestuia în detrimentul autoturismelor personale, fapt ce va conduce implicit la reducerea poluării în Municipiul Mediaș.
Obiectivele specifice ale proiectului:
– Eficientizarea transportului public prin reducerea timpilor de călătorie și a consumului de combustibil, precum și prin creșterea numărului de utilizatori;
– Reducerea emisiilor GES cu 5,0 tone echivalent CO2, după implementarea proiectului;
– Reducerea poluării, inclusiv a celei sonore, datorate traficului urban;
– Reducerea numărului de accidente și creșterea siguranței rutiere pentru toți participanții la trafic: conducători auto, bicicliști, pietoni;
– Creșterea numărului de pasageri transportați în cadrul sistemelor de transport public de călători cu 2.250 pasageri, după implementarea proiectului.
Proiectul are o valoare totală de 57.178.530,02 lei din care 44.805.105,75 lei reprezintă finanțare nerambursabilă (din care 38.861.571,32 lei reprezintă finanţarea nerambursabilă acordată din Fondul European de Dezvoltare Regionala și 5.943.534,43 lei reprezintă finanţarea nerambursabilă acordată din buget de stat). Perioada de implementare a proiectului este de 90 de luni, începând cu data de 09.12.2014 până la 31.05.2022, aceasta cuprinzând și perioada de desfășurare a activităţilor proiectului înainte de semnarea Contractului de finanţare.