Home » Archive for "LOCURI DE MUNCĂ" (Page 4)

Concurs la Primăria Municipiului Mediaş pentru un post de arhitect şef

Agenția Națională a Funcționarilor Publici organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiei publice de conducere vacante de arhitect şef al municipiului Mediaş, judeţul Sibiu. Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare. Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:
– studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul arhitectură sau în domeniul urbanism cu studii de masterat sau postuniversitare în domeniul urbanismului şi amenajării teritoriului conform art. 36 indice 1 lit. b) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismului, cu modificările şi completările ulterioare;
– studii de masterat sau postuniversitare absolvite în domeniul administraţiei publice, management, ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, în condiţiile legii;
– vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 3 ani.
Concursul se va organiza conform calendarului următor: 19 septembrie 2017, ora 10:00: proba scrisă. Data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.
Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul ANFP în termen de 20 zile și trebuie să conţină:
– copia actului de identitate;
– formularul de înscriere, conform anexei nr. 3 la HG nr. 611/2008, modificată;
– copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
– copia carnetului de muncă sau adeverinţă care atestă vechimea în muncă şi, după caz, în specialitate;
– cazierul judiciar (poate fi înlocuit cu o declaraţie pe proprie răspundere);
– adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare;
– declaraţia pe propria răspundere/adeverinţă care atestă că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică.
Bibliografia necesară în vederea susţinerii concursului: 
– Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată (r2), cu modificările şi completările ulterioare;
– Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată;
– Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
– Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare;
– Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
– Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, republicată;
– Hotărârea nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului general de urbanism, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
– Hotărârea nr. 273/1994 privind aprobarea Regulamentului de recepţie a lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora, cu modificările şi completările ulterioare;
– Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
– Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
– Hotărârea nr. 766/1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea în construcţii, cu modificările şi completările ulterioare.
Relaţii suplimentare cu privire la acest concurs se pot obţine la sediul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici din bd. Mircea Vodă, nr. 44, bloc M17, tronsonul III, sectorul 3, Bucureşti, precum şi la numărul de telefon 0374/112.726.

 

Locuri de muncă la Kaufland Mediaş. Ce salarii se câştigă în acest magazin

Deși este încă luna vacanțelor, lanțul de magazine Kaufland angajează personal în o mulțime de unități din țară. Toată lista de locuri de muncă disponibile la Kaufland este disponibilă AICI. Mai jos, descriem câteva dintre principalele locuri de muncă scoase la concurs în această perioadă. Cei care vor să facă un ban în plus pot încerca posturile de lucrător comercial part time la Kaufland Mediaş. Locuri de muncă disponibile la Kaufland Mediaş sunt: coordonator distribuție ziare, șef schimb case, șef schimb food – non food. Detalii despre toate aceste locuri de muncă sunt disponibile AICI și AICI.

Ce salarii sunt la Kaufland România

Un lucrător comercial câștigă 1500 de lei net, iar venitul unui șef de tură era, la începutul acestui an, de 2200 de lei net. Un casier câștiga, în 2016, suma de 1200-1300 de lei net, iar un Junior Project Manager – 3.000 de lei.

Se oferă:
– Oportunitatea de a face parte din echipa celei mai mari companii de retail din România
– Pachet salarial atractiv
– 22 de zile de concediu care cresc în funcție de vechimea în companie
– Tichete de masă începând cu prima zi în echipă
– Asigurare voluntară de sănătate cu servicii medicale de înaltă calitate
– Măsuri eficiente de dezvoltare în carieră și posibilitatea promovării interne

 

Avancronica meciului FC Viitorul – Gaz Metan Mediaş. Primul meci din sezonul 2017-2018

Astăzi, începând cu ora 18:30, se va disputa partida FC Viitorul – Gaz Metan Mediaş, din cadrul primei etape din Liga 1. Campioana en-titre a României va începe noul sezon cu un moral excelent în urma deciziei favorabile venite de la TAS în speţă deschisă cu FCSB pentru confirmarea campioanei. De asemenea, trebuie să menţionăm faptul că în această perioadă de mercato Hagi nu s-a despărţit de cei mai importanţi jucători aşa cum ne-am fi aşteptat, acesta preferând în schimb să obţină semnătura unor fotbalişti cu experienţă deosebită la nivelul Ligii 1, precum Marius Constantin, Eric de Oliveira şi Ovidiu Herea. Acest fapt nu ne poate duce cu gândul la întărirea echipei, atât în vederea partidelor din Liga Campionilor, cât şi în ceea ce priveşte noul sezon din Liga 1. De cealaltă parte, lucrurile nu s-au mişcat tocmai bine la Gaz Metan Mediaş în perioada de mercato. Formaţia condusă de Cristi Pustai s-a despărţit de o serie de jucători extrem de importanţi, precum Valentin Creţu, Aymen Tahar, Eric de Oliveira, Ciprian Petre sau Daniel Sikorski. În locul acestora, au fost aduşi Ionuţ Voicu, Milan Mitic, Bojan Golubovic (cu toţii de la Poli Iaşi), Sorin Busu, Laurenţiu Manole şi Andrei Târcoveanu. Totuşi, cu o echipă schimbată în proporţie de peste 50% în primul 11 nu avem cum să nu ne gândim la lipsa omogenităţii ce îi poate afecta pe “alb-negri” serios cel puţin în primele runde ale campionatului. Uitându-ne peste întâlnirile precedente dintre cele două formaţii putem observa faptul că în ultimele 3 partide jucate la Ovidiu echipa vizitatoare nu a reuşit să se impună. La Mediaş, Gazul are 4 victorii în 4 întâlniri cu Viitorul. Statistica ne arată ce a fost, însă acum contează prezentul. Fără închizătorul Iulian Cristea, echipa de pe Târnava Mare va încerca să profite de forma mai puţin bună a campioanei şi să obţină un rezultat de egalitate. Următorul adversar: CSMS Politehnica Iași (deplasare).
Echipele probabile:
Gaz Metan Mediaş : Greab, Žderić, Trtovac, Khubutia, Buşu, Danci, Bic, Surugiu, Paulo Jorge, Curtean, Golubović
Rezerve: Pleşca, Tânc, Perendija, Olaru, Manole, Buziuc
Antrenor : Cristi Pustai
FC Viitorul : Râmniceanu, Benzar, M. Constantin, K. Boli, Cr. Ganea, D. López, Nedelcu, Vână, A. Chițu, Ţucudean, Fl. Coman
Rezerve: Buzbuchi, Dumitraș, S. Rădoi, Hodorogea, Măţan, Purece, Herea
Manager tehnic: Gheorghe Hagi
Arbitrii şi observatorii partidei sunt:
Centru :  Popa Cătălin (Piteşti)
Tuşier : Marinescu Vasile (Bucureşti)
Tuşier : Avram Valentin (Bucureşti) 
Rezervă : Coza Ionuţ (Cernica)
Observator arbitrii : Nica Cristian (Ploieşti)
Observator LPF : Stănescu Constantin (Bucureşti)

 

Concurs pentru două posturi la Liceul Tehnologic „Stănescu Valerian” din comuna Tîrnava

Liceul Tehnologic „Stănescu Valerian”, cu sediul în comuna Tîrnava organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale de execuție, vacante, după cum urmează:
a) 1/2 post îngrijitor
b) 1 post paznic
Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:
a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) are capacitate deplină de exercițiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.
Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:
– nivelul studiilor: medii;
– vechime în specialitate studiilor necesare ocupării postului: 1 an.
Concursul se va organiza conform calendarului următor:
– 25 iulie 2017, data limită pentru depunerea dosarelor;
– 27 iulie 2017, ora 09.00, proba scrisă;
– 27 iulie 2017, ora 11.00, proba practică;
– 28 iulie 2017, ora 12.00, proba interviu.
Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:
1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
7. curriculum vitae.
Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății. În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului. Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea. Relații suplimentare se obțin la sediul Liceului Tehnologic „Stănescu Valerian”, cu sediul în Tîrnava, tel. 0269858145 interior 200.

 

Concurs pentru un post de inspector specialitate gradul I la Direcţia Municipală pentru Cultură, Sport, Turism şi Tineret din Mediaş

Direcţia Municipală pentru Cultură, Sport, Turism şi Tineret din Mediaş, Judeţul Sibiu organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiei contractuale de execuție vacante, de inspector specialitate gradul I – Biroul Contabilitate – Resurse Umane Salarizare. Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:
a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) are capacitate deplină de exercițiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.
Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:
– studii universitare de licenţa absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul –
științe economice;
– vechime în muncă minimum 5 ani.
Concursul se va organiza conform calendarului următor:
– 20 iulie 2017, ora 15:00: termenul limită de depunere a dosarelor;
– 28 iulie 2017, ora 10.00: proba scrisă;
– 02 august 2017, ora 10.00: proba interviu.
Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:
– cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
– copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
– copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
– cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
– adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
– curriculum vitae.
Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății. În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului. Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea. Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Direcţiei Municipale pentru Cultură, Sport, Turism şi Tineret din Mediaş, Piaţa Corneliu Coposu nr. 3, Judeţul Sibiu, telefon: 0269/803.882.

 

Două posturi vacante de infirmier şi instructor de educaţie scoase la concurs de C.R.R.P.H. Mediaş

Centrul de Recuperare şi Reabilitare pentru Persoane cu Handicap din Mediaş, Judeţul Sibiu (C.R.R.P.H. Mediaş) organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale, vacante, după cum urmează:
– Infirmier;
– Instructor de educaţie.
Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:
a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) are capacitate deplină de exercițiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.
Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:
Infirmier:
– minimum 10 clase absolvite.
Instructor de educaţie:
– absolvenţi cu diplomă de bacalaureat;
– permis de conducere categoria B.
Concursul se va organiza conform calendarului următor:
– 26 iunie 2017, ora 12:00: termenul limită de depunere a dosarelor;
– 04 iulie 2017, ora 10.00: proba scrisă;
– 07 iulie 2017, ora 10.00: proba interviu.
Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:
– cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
– copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
– copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
– carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
– cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
– adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
– curriculum vitae.
Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății. În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului. Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea. Relații suplimentare se pot obține la sediul Centrului de Recuperare şi Reabilitare pentru Persoane cu Handicap din Mediaş, str. Luncii nr. 1, Judeţul Sibiu, telefon: 0269/820.099. 0784/266.722.

 

Direcţia Fiscală Locală Mediaş,organizează concurs pentru 2 posturi de inspector

Direcţia Fiscală Locală Mediaş, Județul Sibiu, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor publice de execuție vacante, după cum urmează:
– inspector, clasa I, grad profesional superior în cadrul Serviciului constatare, stabilire, restituiri, eşalonări şi scutiri impozite şi taxe persoane fizice şi juridice;
– inspector, clasa I, grad profesional debutant în cadrul Serviciului executare silită a creanţelor bugetare şi evidenţa amenzilor, certificate fiscale.
Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare. Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:
– studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţelor economice;
– vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice – minimum 9 ani (pentru funcția de inspector, clasa I, grad profesional superior).
Concursul se va organiza conform calendarului următor:
– 13 iunie 2017: proba scrisă;
– data şi ora interviului vor fi comunicate ulterior
Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conţină, în mod obligatoriu, documentele prevăzute de art. 49, alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 şi se vor depune în termen de 20 zile de la publicarea anunţului. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Direcţiei Fiscale Locale Mediaş, Piaţa Corneliu Coposu nr. 3, Județul Sibiu, telefon 0269/803.859.

 

SMURD Mediaș, organizează concurs pentru un post vacant de pompier salvator

SMURD Mediaș, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a postului de personal civil contractual, vacant, de pompier salvator. Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:
a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) are capacitate deplină de exercițiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.
Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt: studii liceale, respectiv studii medii liceale finalizate cu diplomă de bacalaureat. Concursul se va organiza conform calendarului următor:
– 25 mai 2017, ora 13.00: termenul limită de depunere a dosarelor;
– 06 iunie 2017, ora 10.00: proba scrisă – la sediul din Strada Aleea Comandor Dimitrie Moraru, nr 11 (fosta Aviaţie);
– 08 iunie 2017, ora 10.00 : proba interviu.
Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:
– cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
– copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
– copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
– carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
– cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
– adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
– curriculum vitae.
Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății. În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului. Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Direcţiei de Asistenţă Socială Mediaş sau la telefon 0269/83.77.64.

 

Concurs la Direcţia Poliţia Locală Mediaş pentru două posturi de poliţist local

Direcţia Poliţia Locală Mediaş organizează concurs de recrutare pentru ocuparea unor funcţii publice specifice de execuţie, astfel:
– polițist local, clasa III , grad profesional asistent , Birou echipa mobilă de intervenție la Serviciul ordine și liniște publică – 1 post.
– polițist local, clasa III , grad profesional principal, Compartiment ordine şi linişte publică, pază obiective la Serviciul ordine și liniște publică – 1 post.
Concursul se va desfăşura la sediul Direcţiei Poliţia Locală Mediaş, str. Piaţa Corneliu Coposu nr.3, la data de 10.05.2017 (proba scrisă). Probele stabilite pentru concurs sunt:
– Selecția dosarelor în data de 03.05.2017;
– Proba scrisă în data de 10.05.2017, ora 10,00;
– Interviul în data de 12.05.2017 ora 10,00.
Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul Direcţiei Poliţia Locală Mediaș, Compartiment resurse umane și financiar contabil până la data de 28.04.2017, ora 13.00.În vederea participării la concurs candidatul care participă la examenul de angajare trebuie să îndeplinească cumulativ, următoarele condiţii:
a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
b) cunoaște limba română, scris şi vorbit;
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) are capacitate deplină de exerciţiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
f) îndeplinește condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnat definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.
h) cunoștințe de operare PC;
i) posesor permis de conducere cat. B.
Condițiile specifice de participare la concurs pentru fiecare post în parte:
Pentru funcția publică de polițist local clasa III, grad profesional principal:
– studii liceale absolvite cu diplomă de bacalaureat
– vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minim 5 ani.
Pentru funcția publică de polițist local clasa III, grad profesional asistent:
– studii liceale absolvite cu diplomă de bacalaureat
– vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minim 6 luni.
Pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta şi depune până la data de 28.04.2017, ora 13:00, la sediul Direcţiei Poliţia Locală Mediaș, Compartiment resurse umane și financiar contabil dosarul de concurs care va conţine următoarele documente:
– formularul de înscriere tip;
– actul de identitate (original şi copie);
– actul de studii (original şi copie);
– permis de conducere (original şi copie);
– cazierul judiciar;
– adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
– carnet de muncă sau adeverință care să ateste vechimea în specialitatea studiilor necesare ocupării funcției publice;
– documente care să ateste faptul că nu a fost destituit(ă) dintr-o funcție publică sau nu i-a încetat contractul individul de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;
– declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţă care să ateste că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică.
Pentru participarea la concurs, la fiecare probă candidaţii vor prezenta cartea de identitate/buletinul de identitate. Se pot prezenta la următoarea etapă numai candidaţii declaraţi admişi la etapa precedentă. Criteriile de evaluare pentru stabilirea interviului sunt:
a) abilităţi şi cunoştinţe impuse de funcţie;
b) capacitatea de analiză şi sinteză;
c) motivaţia candidatului;
d) comportamentul în situaţiile de criză;
e) iniţiativă şi creativitate.
Pentru fiecare probă a concursului punctajul este de maximum 100 de puncte. Sunt declaraţi admişi la proba scrisă şi interviu candidaţii care au obţinut minimum 50 de puncte la fiecare dintre probe. Comunicarea rezultatelor la fiecare probă a concursului se face, specificând punctajul fiecărui candidat, cu menţiunea „admis” sau „respins”, prin afişare la sediul Direcţiei Poliţia Locală Mediaș şi pe pagina oficială de internet a instituţiei în termen de maximum o zi lucrătoare de la finalizarea fiecărei probe. După afişarea rezultatelor obţinute la selecţia dosarelor, proba scrisă şi interviu, candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului selecţiei dosarelor, respectiv de la data afişării rezultatului probei scrise şi a interviului, sub sancţiunea decăderii din acest drept. Punctajul final se calculează ca medie aritmetică a punctajelor obţinute la proba scrisă şi interviu. Se consideră „admis” la concurs candidatul care a obţinut cel mai mare punctaj dintre candidaţi, cu condiţia ca acesta să fi obţinut punctajul minim necesar. La punctaje egale are prioritate candidatul care a obţinut punctajul cel mai mare la proba scrisă iar dacă egalitatea se menţine, candidaţii aflaţi în această situaţie vor fi invitaţi la un nou interviu în urma căruia comisia de concurs va decide asupra candidatului câştigător.
BIBLIOGRAFIE:
Pentru funcția publică de polițist local
– Legea nr. 155/2010 privind Poliţia Locală;
– Legea nr. 188/1999 (republicată) privind Statutul funcționarilor publici, cu modificările ulterioare;
– Legea nr. 215/2001 privind Administraţia Publică Locală;
– Legea nr. 7/2004 privind codul de conduită al funcţionarilor publici;
– Legea nr. 61/1991 (republicată) privind sancționarea faptelor de încălcare a unor norme de conviețuire socială, a ordinii și liniștii publice;
– Legea nr.12/1990 (republicată) privind protejarea populaţiei împotriva unor activităţi de producţie, comerţ sau prestări de servicii ilicite;
– H.G. 1332/2010 pentru aprobarea Regulamentului – cadru de organizare şi funcţionare a Poliţiei Locale;
– Ordonanta nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, cu modificările și completările ulterioare;
Relaţii suplimentare se pot obţine zilnic între orele 7,00 – 15,00 la telefon: 0269/ 803881 și pe site-ul: www.politialocalamedias.ro, la secțiunea Angajări.

 

56 de persoane au fost angajate pe loc la Bursa Locurilor de Muncă organizată de AJOFM Mediaș

Vineri 7 aprilie 2017, s-a desfășurat „Bursa generală a locurilor de muncă”, organizată de Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Sibiu concomitent în două locații din județ, respectiv la Sibiu și Mediaș. Cele 939 de persoane participante ( 729 la Sibiu și 210 la Mediaș) au avut de ales dintr-un număr total de 1.490 locuri de muncă vacante puse la dispoziție de către 70 agenți economici din județ; la Sibiu 45 firme au oferit 1.083 locuri de muncă, iar la Mediaș 25 agenți economici au oferit 407 posturi. Dintre persoanele intervievate 159 au fost selectate în vederea încadrării în muncă(103 la Sibiu și 56 la Mediaș), în meserii precum: montatori subansamble, operatori mașini – unelte, operatori vânzări prin telefon, lăcătuși, manipulanți marfă, funcționari informații clienți, muncitori necalificați, ingineri, economiști, consultanți financiari, lucrători comerciali, și altele, urmând a ocupa un loc de muncă după susținerea unui interviu sau a unei probe de lucru la sediul angajatorului.

 

Bursa generală a locurilor de muncă la Mediaș

„Bursa generală a locurilor de muncă” Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Sibiu organizează vineri, 7 aprilie 2017 „Bursa generală a locurilor de muncă” în Mediaș (la Casa Schuller, Piața Regele Ferdinand I, nr. 25), începând cu ora 9.00. Această măsură activă pentru prevenirea și combaterea șomajului este deschisă tuturor celor care nu au un loc de muncă sau care doresc schimbarea locului de muncă actual, participarea atât a agenților economici cât și a persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă fiind gratuită. Prin intermediul bursei generale a locurilor de muncă organizate anul trecut au fost angajate 192 persoane. Angajatorii care doresc să participe la bursă pot să contacteze Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Agenția Locală Mediaș, str. Aurel Vlaicu, nr. 31 — 33, tel. 0269/843731 sau 0269/846710.

 

3D Achsmessgerät

Reihmann errichtete ein 3D Achsmessgerät Eigenschaften und deshalb alle Vertreter der Kfz-Service wünschen, dass ein solches Achsmessgerät unter deren Ausstattung sich befindet.
Ich werde unten einige der beeindruckbaren Eigenschaften angeben, die ich entdeckt habe, als ich über das Gerät gelesen habe.

• Das Achsmessgerät verfügt über ein atraktives und modernes Design

• Es verfügt über verschiedene Messmöglichkeiten, passend für mehrere Arbeitsbereichen, wobei die gesamten Messwerten unmittelbar die Lage der Messungen zeigt.

• Die Messungen sind unglaublich einfach, wir können sie direkt lesen, was sehr günstig und schnell ist, bzw. man braucht nur 5 Sek. zur Anzeige der Ergebnisse.

• Das 3D RHM A800 Achsmessgerät erlaubt die Messung auf kürzen Abständen. Es schiebt das Fahrzeug vor und zurück auf die Bühne, was sehr nützlich für die engen Arbeitsbereichen in einem Werkstatt ist.

• Sehr wichtig ist, dass die Reihmann Einrichtung über einen Arm verfügt, dass automatisch senkt und hebt, die Objektiven automatisch sucht und bietet eine Messgenauigkeit von 0,01 Graden.

• Eine andere wichtige Eigenschaft ist das die Anlage mit Digitalkameras von 13.000.000 Pixeln ausgestattet ist, wobei der Hersteller Sony die Leistung der Einstellung sichert und zugleich zur Messgenauigkeit hilft.

Also, wenn sie neue Beschaffungen in Ihrem Werkstatt beabsichtigten, ich hoffe dass die oben genannten Ihnen dazu helfen, einen guten Beschluss über die Beschaffung solcher Einrichtungen zu treffen, als diese dem Werkstattsruf sowie dem Gewinn durch mehrere zufriedenen Kunden dienen.