Astăzi, 19 septembrie 2019, în sala mică de ședințe a Primăriei Municipiului Mediaș a avut loc conferința de lansare a proiectului “Resurse Integrate pentru o Dezvoltare Locală Sustenabilă”, cod SIPOCA 660. Perioada de implementare a proiectului este de 29 de luni începând cu data de 12.07.2019. Valoarea totală a proiectului este de 3.999.025,00 lei din care valoarea nerambursabilă 3.919.044,60 lei (3.399.171,34 lei cofinanțarea Uniunii Europene din Fondul Social European și 519.873,26 lei din bugetul național). Obiectivul general al proiectului urmărește: consolidarea capacității administrative a Municipiului Mediaș prin dezvoltarea capacității de planificare strategică și prin simplificarea procedurilor administrative, corelată cu introducerea de metode electronice de gestionare și management a documentelor administrative, fapt ce va determina creșterea calității actului administrativ pe termen lung. Principalele activități propuse în proiect se referă la realizarea Strategiei Smart City orizont 2027 și a Strategiei de Dezvoltare Durabilă pentru perioada 2021 – 2027, implementarea unei soluții de portal cu servicii digitale pentru cetățeni, managementul documentelor, ERP și retrodigitalizarea arhivei. Proiectul este cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014 – 2020, codul MySMIS 129622. Informații suplimentare despre proiect se pot obține la sediul Primăriei Municipiului Mediaș , Piața Corneliu Coposu nr.3 sau la telefon 0269/803877, e-mail: investitii@primariamedias.ro, sau pe website www.primariamedias.ro. Persoana de contact: ing. Raicu Dana-Elena, Manager de proiect.