Complexul de servicii de integrare socio-profesională pentru persoane vulnerabile la Mediaș este un proiect finanțat de VELUX FOUNDATIONS Danemarca cu 1.093.193 euro. Evenimentul va avea loc luni, 4 noiembrie 2019 de la ora 17:00. Partenerii proiectului au fost Primăria Mediaș prin Direcția de Asistență Socială și Habitat for Humanity România. Co-finanțarea proiectului în valoare de aprox. 200.000 de euro a fost asigurată de Consiliul Local și Primăria Mediaș, municipalitatea punând la dispoziție o clădire în vederea reabilitării și un teren în vederea construcției locuințelor sociale. Scopul proiectului – crearea de șanse pentru o viață normală, independentă pentru tineri de până la 25 de ani, expuși excluziunii din cauza vulnerabilității create de lipsa școlarizării, sărăcie extremă, etnie, dizabilitate sau familie monoparentală. Proiectul a constat în aplicarea unui model de intervenție socială care conjugă eficient asistența sociala guvernamentală cu experiența inovatoare neguvernamentală, într-un parteneriat public-privat.
Modelul de intervenție a avut în vedere următoarele activități cheie:
– evaluarea capacității de muncă și /sau nevoii de instruire,
– consiliere pe teme circumstanțiale,
– medierea unui loc de muncă adecvat (în intreprinderea de economie socială sau pe piața liberă a muncii)
– instruire pentru viața independentă (păstrarea locului de munca și locuirea autonomă)
Aplicarea modelului a presupus realizarea prin reabilitare, respectiv, construire, a două entități:
– o intreprindere de economie socială pe terenul fostei Școli de aviație din Mediaș cu activități de printing și publicitate
– un bloc de locuințe sociale cu scop de instruire în vederea atingerii scopului final: viața independentă, cu loc de muncă plus locuință și fără ajutor social.
Grupul țintă a fost format din 200 de tineri din baza de date a Direcției de Asistență Socială, dar și o parte din beneficiarii centrului de zi al asociației.