Calendarul examenului de Bacalaureat 2020 a fost aprobat, joi, prin Ordin de ministru. Documentul prevede că înscrierile încep miercuri, 3 iunie, echivalarea competenţelor are loc pe 11 iunie, probele scrise sunt programate între 22 şi 25 iunie, iar afişarea rezultatelor se face pe 30 iunie

Calendarul examenului naţional de Bacalaureat 2020

– 3-10 iunie 2020 – Înscrierea candidaţilor
– 11-17 iunie 2020 – Echivalarea şi recunoşterea competenţelor lingvistice şi digitale
– 22 iunie 2020 Limba și literatura română – examen scris
– 23 iunie 2020 Limba și literatura maternă – examen scris
– 24 iunie 2020 Proba obligatorie a profilului – examen scris: Examen la Matematică – pentru absolvenții claselor de liceu cu profil real din filiera teoretică, pentru cei care au terminat filiera tehnologică și pentru absolvenții de la profilul militar și profilul pedagogic – specializarea învățători-educatoare, din filiera vocațională. Examen la Istorie – pentru absolvenții de la profilul umanist din filiera teoretică și pentru toate profilurile și specializările din filiera vocațională, cu excepția celor de mai sus
– 25 iunie 2020 Proba la alegere a profilului și specializării – examen scris: Fizică, Chimie, Biologie sau Informatică – elevii de la profilul real din filiera teoretică, de la profilul tehnic și profilul resurse naturale și protecția mediului din filiera tehnologică și de la profilul militar din filiera vocațională. Geografie, Filosofie, Logică și argumentare, Economie, Psihologie și, după caz, Sociologie – absolvenții de la profilul umanist din filiera teoretica, de la profilul servicii din filiera tehnologică și din toate profilurile și specializările din filiera vocațională, cu excepția celui menționat mai sus
– 30 iunie 2020 – afișarea rezultatelor până la ora 12:00. De la ora 16:00, în acea zi, va avea loc sesiunea de depunere de contestaţii până la ora 20:00, aceasta continuând şi a doua zi, pe 1 iulie, până la ora 12:00
– 1-4 iulie 2020 – Rezolvarea contestaţiilor
– 5 iulie 2020 – Afișarea rezultatelor finale.

Calendar BAC 2020 – sesiunea de toamnă 13-27 iulie 2020

– Înscrierea candidaților la a doua sesiune de examen, inclusiv a candidaților care au promovat examenele de corigențe Sesiunea de toamnă a examenului de BAC 2020 începe cu probele scrise.
– Limba și literatura română – proba E.a) – proba scrisă 19 august 2020
– Limba și literatura maternă – proba E.b) – proba scrisă 20 august 2020
– Proba obligatorie a profilului – proba E.c) – proba scrisă 21 august 2020
– Proba la alegere a profilului și specializării – proba E.d) – proba scrisă.

Calendar BAC 2020 – sesiunea de toamnă – probele orale

– 24-25 august 2020 – Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română – proba A
– 25 august 2020 – Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă – proba B
– 26-27 august 2020 – Evaluarea competențelor digitale – proba D
– 27-28 august 2020 – Evaluarea competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională – proba C
– Afișarea rezultatelor la probele scrise (până la ora 12:00) și depunerea contestațiilor (orele 12:00 – 16:00)
– 29 august-2 septembrie 2020 – Rezolvarea contestațiilor
– 3 septembrie 2020 – Afișarea rezultatelor finale.