În conformitate cu prevederile legale în vigoare şi potrivit competenţelor, în această perioadă poliţiştii locali au fost angrenaţi în mai multe acţiuni privind asigurarea ordinii şi siguranței publice, prevenirea şi combaterea încălcării normelor legale privind curăţenia municipiului, actelor de comerţ ilicit stradal, de combatere a cerşetoriei, gestionarea situaţiei persoanelor fără adăpost, protecţia mediului înconjurător, a parcării ilegale în zonele şi locurile stabilite prin Planul pentru ordine şi siguranţă publică a municipiului. Pe parcursul lunii decembrie 2018, lucrătorii Poliției Locale Mediaș au desfăşurat următoarele activităţi:
– persoane legitimate – 441
– persoane avertizate verbal şi în scris – 166
– persoane sancţionate cu amendă – 221
– deplasări la reclamații – 28
Suma totală din amenzi pe luna decembrie 2018 este de 153.750 lei. Faptele contravenţionale constatate pentru care s-au aplicat sancţiuni contravenţionale cu amendă, sunt prevăzute în actele normative menționate mai jos, astfel:
– Legeanr.61/1991-privind ordinea şi liniştea publică: 32 p.v. cu o valoare de 20.100 lei;
– Legea nr.12/1990-privind activităţi de comerţ ilicit: 19 p.v. cu o valoare de 76.000 lei;
– Legea nr.24/2007-privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi: 2 p.v. cu o valoare de 400 lei;
– OUG.nr.195/2002-privind circulaţia pe drumurile publice: 75 p.v. cu o valoare de 22.250 lei;
– HCL.nr.166/2009-privind gospodărirea municipiului Mediaș: 7 p.v. cu o valoare de 7.000 lei;
– HCL.nr.52/2009-privind deținerea și creşterea animalelor în intravilanul mun. Mediaș: 2 p.v. cu o valoare de 600 lei;
– HCL.nr.96/2018-privind parcările auto administrate de Primăria mun. Mediaș: 83 p.v. cu o valoare de 24.900 lei;
– HCL.nr.100/2017-privind lucrările tehnico-edilitare şi de construcţii: 1 p.v. cu o valoare de 2.500 lei.